Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 1.5.2020

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Pro Puu ry
y-tunnus: 146 7540-4
Satamakatu 2 A
15140 Lahti
galleria@propuu.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pro Puu ry
Hanna Gröndahl
Satamakatu 2 A
15140 Lahti
galleria@propuu.fi

Henkilörekisterin nimi

Pro Puu -myymälän verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:
– Asiakassuhteen hoitamiseen
– Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin
– Tilastollisiin tarkoituksiin
– Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluiden yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
– Tarkistusoikeus
– Oikaisuoikeus
– Oikeus peruuttaa suostumus
– Poisto-oikeus